KOKYBIŠKŲ IR NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TAISYKLĖS


1. Vartotojas turi teisę grąžinti įsigytas prekes vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.228 (7), 6.228 (8), 6.228 (10), 6.228 (11), 6.228 (14), 6.362, 6.363 straipsniuose nustatyta tvarka.

2. Kokybiškų prekių grąžinimo ir keitimo sąlygos

2.1. Pirkėjas, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo įsigijimo dienos turi teisę įsigytą prekę grąžinti arba prašyti pakeisti prekę kita (Pirkėjas šiuo atveju įsipareigoja sumokėti kainų skirtumą, jei toks atsirastų).
2.2. Grąžinant kokybiškas prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
2.2.1. Grąžinti galima tik nenaudotas, neišteptas, nepraradusias prekinės išvaizdos ir tos pačios komplektacijos prekes jų originaliose nesugadintose pakuotėse ir su originaliu nepažeistu gamintojo ir pardavėjo ženklinimu. Originalios pakuotės atidarymas, kuris buvo būtinas norint apžiūrėti prekę, nelaikomas jos sugadinimu.
2.2.2. Kartu su grąžinamoms prekėmis būtina pateikti prekių grąžinimo formą (formą galima rasti el. parduotuvės puslapyje: Mano paskyra > Prekių grąžinimas) ir prekių pirkimą parvirtinantį dokumentą (perkant gautos PVM sąskaitos originalą arba kopiją, jeigu PVM sąskaita faktūra nėra išrašoma, kitą Prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą)
2.2.3. Pirkėjui grąžinus kokybišką prekę per 14 dienų grąžiname visą už prekę sumokėtą kainą.
2.2.4. Kokybiškų grąžinamų ar keičiamų prekių siuntimo kaštus padengia Pirkėjas.
2.2.5. Kokybiškos prekės užsakytos ir perduotos pagal spec. užsakymą yra nekeičiamos ir negrąžinamos. Užsakovui atsisakius pirkti pagal spec. užsakymą užsakytas ir pristatytas prekes, sumokėti pinigai negrąžinami.
2.3. Jei Pirkėjas vienašališkai nutraukia sutartį ir pareikalauja grąžinti sumokėtą kainą, tokiu atveju prekės Pirkėjui nėra perduodamos, o perduotos privalo būti grąžintos Pardavėjui, išskyrus atvejus, kada prekės buvo užsakytos pagal spec. užsakymą.
2.4. Negrąžinamos ir nekeičiamos prekės (pagal LR Vyriausybės nutarimą dėl Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo 17 str.):
2.4.1. pagal spec. Užsakymą užsakytos prekės.
2.4.2. Sveriamoms ir matuojamos prekėms, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai.
2.4.3. elektros ir elektroninės įrangos prekės (lemputės, davikliai, valdymo moduliai), garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai. Kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8501–8548).
2.4.4. mašinos ir mechaniniai įrenginiai (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 8401–8487).
2.4.5. antžeminio transporto priemonės.
2.5. Kodai pagal kombinuotąją nomenklatūrą pateikiami www.kadex.lt/documents/kombinuotoji-nomenklatura.pdf


3. Nekokybiškų prekių grąžinimo ir keitimo sąlygos

3.1. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
3.2. Jei pristatyta Prekė neatitinka kokybės reikalavimų arba eksploatavimo metu dar nesibaigus garantiniam laikotarpiui išryškėjo tam tikri prekės trūkumai, Pirkėjas privalo:
3.2.1. užpildyti prekių grąžinimo formą (formą galima rasti el. parduotuvės puslapyje: Mano paskyra > Prekių grąžinimas);
3.2.2. arba kreiptis į artimiausią A. Povilausko įmonė „KADEX“ parduotuvę, kartu su Preke pateikdamas Prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą arba, tuo atveju, jeigu PVM sąskaita faktūra nėra išrašoma, kitą Prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, ir/ar prekės priėmimo – perdavimo aktą
3.3. Pirkėjas privalo atsiųsti nekokybišką prekę Pardavėjo nurodytu adresu, objektyvaus prekės gedimo ar pažeidimo įvertinimui. Tuo atveju kai reikalingas prekių tiekėjų, gamintojų ar jų atstovų, ar įmonių, turinčių reikiamą testavimo įrangą, įvertinimas, nekokybiška prekė siunčiama tiesiogiai prekių tiekėjams, gamintojams ar jų atstovams, ar įmonėms, turinčioms reikiamą testavimo įrangą.
3.4. Nekokybišką prekę Pirkėjas pristato Pardavėjui ar jo nurodytam asmeniui savo sąskaita.
3.5. Įvertinus prekės kokybę ir nustačius gamyklinį broką Pardavėjas gali kompensuoti Pirkėjui patirtas prekės siuntimo išlaidas.
3.6. Jei nekokybiškos prekės grąžinamos ne pilnos komplektacijos Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti tokias prekes bei turi teisę atsisakyti grąžinti sumokėtą prekių kainą.
3.7. Pardavėjas per protingą terminą nuo prekių priėmimo kokybės įvertinimui informuoja Pirkėją jo nurodytais kontaktais, apie atlikto įvertinimo išvadas, pretenzijos nagrinėjimo rezultatus.
3.8. Nesant galimybei objektyviai nustatyti prekių defekto, prekės siunčiamos įvertinimui prekių tiekėjams, gamintojams ar jų atstovams, ar įmonėms turinčioms reikiamą testavimo įrangą.
3.9. Pateiktos prekės kokybės įvertinimas gali užtrukti iki 60 kalendorinių dienų.
3.10. Atlikus įvertinimą ir nepasitvirtinus grąžinimo formoje Pirkėjo nurodytiems trūkumams arba nustačius, kad už trūkumų atsiradimą atsako Pirkėjas, Pardavėjas per 5 darbo dienas informuoja Pirkėją apie įvertinimo išvadas ir/ar pretenzijos nagrinėjimo rezultatus. Tokiu atveju Pardavėjas neatlygina Pirkėjui jokių su tuo susijusių išlaidų.
3.11. Atlikus įvertinimą ir pasitvirtinus Pirkėjo pretenzijoms bei pripažinus prekes nekokybiškomis, Pirkėjas turi teisę prašyti:
• pataisyti prekių trūkumus (jei tai faktiškai yra įmanoma);
• pakeisti prekę tinkamos kokybės preke (jei tai faktiškai yra įmanoma);
• sumažinti prekės kainą;
• grąžinti už nekokybišką prekę sumokėtus pinigus (šiuo atveju prekė Pirkėjui negrąžinama ir lieka Pardavėjui);
• šalys turi teisę susitarti ir dėl kitų kompensacijos už nekokybiškas prekes būdų.

4. Atsakomybės ribojimas
4.1. Pardavėjas neatsako už tai, jei elektroninėje parduotuvėje matytos prekės vaizdas skyrėsi nuo gautojo spalva, forma, įsivaizduojamu dydžiu dėl Jūsų naudojamo monitoriaus ypatybių.