Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip saugomi ir kam naudojami Jūsų pateikti asmeniniai duomenys. Jeigu naudojatės kadex.lt svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia privatumo politika. Svetainė yra nuolatos naujinama ir pildoma naujomis funkcijomis ir paslaugomis, todėl atitinkamai naujinamas ir šis dokumentas. Jeigu kils klausimų dėl šios privatumo politikos, galite susisiekti su mumis el. paštu [email protected].

1. Svetainė kadex.lt priklauso A. Povilausko įmonė „Kadex“, juridinio asmens kodas 147871933, adresas korespondencijai – Šilagalio g. 1, Pažagieniai LT-36222 Panevėžio raj. (toliau – Svetainės savininkas).

2. Šios Privatumo politikos nuostatos galioja visiems asmenims, apsilankiusiems kadex.lt interneto svetainėje (toliau – Svetainė), veiksmams, kuriuos jie gali atlikti Svetainėje, įskaitant (bet neapsiribojant) registravimąsi Svetainejė, naudojimąsi paieškos galimybėmis, prekių ir paslaugų užsakymą, skelbiamos informacijos skaitymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą (toliau – Paslaugos).

3. Naudodamasis Paslaugomis asmuo be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika, kurioje nustatyti asmens informacijos rinkimo tikslai ir būdai, jos saugojimo sąlygos ir pan. Jei asmuo nesutinka su šia Privatumo politika, asmuo neturi teisės naudotis jokiomis Svetainės Paslaugomis.

4. Asmenų pateikiamus asmeninius duomenis saugo ir administruoja Svetainės savininkas. Nei Svetainės savininko, nei nei kokios nors trečiosios šalies sprendimu, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus, asmenų asmeniniai duomenys negali būti perduoti trečiosioms šalims be atskiro ir aiškaus asmens sutikimo.

5. Kiekvienas asmuo turi teisę lankytis Svetainėje nesuteikdamas apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu asmuo nori naudotis kai kuriomis Svetainės paslaugomis, Svetainės savininkas prašys pateikti asmens duomenis registruojantis ar naudojantis kitomis Paslaugomis Svetainėje.

6. Svetainės savininkas pataria visiems tėvams ir globėjams mokyti savo vaikus saugaus ir atsakingo asmeninių duomenų disponavimo internete. Asmenys, neturintys 18 metų, neturėtų perduoti savo asmeninės informacijos Svetainei be tėvų ar globėjų leidimo. Svetainės savininkas niekada sąmoningai nerinks jokios asmeninės informacijos iš asmenų, kuriems yra mažiau nei 18 metų, ir neatskleis šių duomenų trečiosioms šalims be asmens sutikimo. Dėl anksčiau išvardintų sąlygų, Svetainės savininkas mano, kad Svetainėje besilankantys asmenys yra ne jaunesni nei 18 metų. Svetainės savininkas, pastebėjęs Svetainėje prisiregistravusį 18 metų neturintį asmenį, ar asmenį, pateikusį melagingus duomenis, be įspėjimo pašalina iš Svetainės.

7. Svetainės savininkas turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu, Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu, būdu naudotis visa sukaupta informacija apie asmenį, siekdamas Svetainėje besilankantiems asmenims suteikti aukščiausios kokybės paslaugas.

Asmenų registracija

1. Tam, kad asmuo galėtų efektyviai naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis ir gauti jas visas, privalo prisiregistruoti ir pateikti asmens duomenis. Svetainėje savo kontaktinę informaciją teikiantys asmenys suvokia, sutinka ir pageidauja, kad ją galėtų rasti ir su jais susisiekti Svetainės savininkas.

2. Svetainės savininkas asmeninius duomenis, pateiktus Svetainėje, apdoroja rankiniu ir automatiniu būdais. Jei asmuo nesutinka, kad jo asmeninius duomenis tvarkytų Svetainės savininkas, asmuo turi teisę nesinaudoti Svetaine ir nepateikti savo asmeninių duomenų.

3. Be duomenų rinkimo Svetainėje, asmuo gali būti paprašytas pateikti savo asmeninius duomenis bendraujant laiškais ar telefonu su Svetainės savininku, užsakymo ar kitų paslaugų teikimo metu, gaunant paslaugas ar jau po paslaugos įsigijimo, taip pat užsiregistravus dalyvauti Svetainės apklausose, akcijose, konkursuose ir t. t. Tokiu atveju asmuo gali būti paprašytas duoti savo sutikimą pateiktų asmeninių duomenų apdorojimui, jei tokio sutikimo reikalauja įstatymas ir asmuo nėra jo davęs.

4. Užsiregistravęs Svetainėje asmuo privalo papildyti ir (ar) pakeisti savo kontaktinius duomenis Svetainėje, jeigu jie pasikeičia.